Üld- ja tellimistingimused

Kehtivad alates 29.07.2021

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Owiwi OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad https://braidshop.eu e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on „Lisa korvi“ link või „Vali ja telli“ link (kui tootel on erinevad omadused). Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Laos pole piisavalt tooteid“ staatusega Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Võib esineda ka muid asjaolusid, kui Müüja ei ole õiguslikult või tehniliselt suuteline täitma Müügilepingut (vt p 5.3) ja teeb selle asemel täieliku tagasimakse.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine.

Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nuppu „Jätka ostu vormistamisega“ ning Ostja suunatakse tellimuse esitamise lehele. Sisestada tuleb Ostja andmed, soovi korral saab registreeruda Müüja püsikliendiks. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette ning vajutades nuppu “Jätka”. Järgmises etapis sisestada tuleb tarne- ja arveldusaadressid ning vajutada nuppu “Jätka”. Nüüd saab Ostja valida tarneviisi ning vajutada nuppu “Jätka”. Järgnevalt ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Ostja saab valida makseviisi, E-poe ostutingimustega uuesti tutvuda ning nendega nõustumisel tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Owiwi OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Kaupade eest on võimalik tasuda: pangaülekandega, krediit- või deebetkaardiga või kasutada muid võimalikke valikuid, vastaval makseviisil ning järgides ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kui teie postiaadress on väljaspool ELi, siis ei sisalda hind impordimaksu ja teie riigis kehtivat GST / käibemaksu ning te saate meilt 0% käibemaksuga hinnad.

Müüja ei ole Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõte. Eestis ja teistes ELi liikmesriikides asuvate tarneaadresside puhul kehtivad ELi käibemaksuvabastuse tingimused.

Teie ostukorv kuvab teile hinnad, maksud ja tarnekulud vastavalt teie postiaadresile ja KMKR (VAT) numbrile (kui see on olemas), et saaksite kontrollida hinda ja maksu suurust enne tellimuse esitamist ja selle eest maksmist.

Peale makse sooritamist saadab e-pood Ostjale Tellimusekinnituse ning arve.

Kõiki Owiwi OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Owiwi OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Owiwi OÜ ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid Ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake Kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral teeb Ostja vastava märke saatelehele. Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Owiwi OÜ klienditeenindust aadressil webstore@braidshop.eu.

Kolmandale isikule antakse Kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui Ostja on määranud tellimuses Kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

2.6 Taganemisõigus

2.6.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poes sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul. Vaata ka: Kauba tarneviis, tagastus ja tagasimaksed.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügiepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja esinduses või saata e-postiga.

Kontaktandmed:

Owiwi OÜ
J. Sütiste tee 43-172, Tallinn, 13414, Eesti
Tel: (+372) 56504936
webstore@braidshop.eu

Taganemisest saab teavitada ka vastava vormi kaudu.

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine

Taganemisõigus puudub juhul, kui:

a. Ostjale on tarnitud suletud pakendis Kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud.

b. Müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

a. Lepingust taganemisel tagastab Owiwi OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Owiwi OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.

b. Owiwi OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks.

c. Ostja peab Kauba Owiwi OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Owiwi OÜ-le Müügilepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu. Ostja peab kandma Kauba tagastamise kulud. Aadress, kuhu kaup tuleb tagastada, võib varieeruda sõltuvalt tellimuse saadetud laost. Praegune aadress on: Owiwi OÜ, Kadastiku 23a, Narva, 21004, Eesti.

d. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

e. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis Kaup peab olema kasutamata ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest.

f. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.

g. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korral vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

h. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Owiwi OÜ-l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.

i. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.

2.7 Müügilepingu tühistamine

Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist ilma lisakuludeta, kuid enne Kauba väljumist / saatmist Owiwi OÜ laost.  Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile webstore@braidshop.eu. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

2.8 Suuremõõtmelised elektroonikajäätmed tuleks viia sobivasse jäätmete kogumisjaama. Jäätmejaamade asukohad leiab siit.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil, sh ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS'iga).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

4.3 Owiwi OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: Owiwi OÜ BraidShop e-pood, Vabaõhumuuseumi tee 4b-6, Harjumaa, Tallinn 13522, e-post: webstore@braidshop.eu.

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad toote hooldus- ja taastamistööde kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saada ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Owiwi OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on Müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud Ostja poolt enne Müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-P telefonil +372 5625 2555 või e-posti aadressil: webstore@braidshop.eu.

4.11. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Owiwi OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

5.3 Owiwi OÜ e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 30 EUR'i maksev toode on müügis 3 EUR'iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Ostja peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele), ebaõiged loetelud (sealhulgas olulised kirjelduse vead, valed maksuväärtused / olulised saatekulude vead), kliendi poolt esitatud valed andmed (sealhulgas vale tarneaadress, kehtetu KMKR number jms), SDN / sanktsioonidega seotud küsimused ja muud sarnased vead, puudused või keelud, mis takistavad seaduslikult või tehniliselt Owiwi OÜ-l müügilepingu täitmist ja/või kauba saatmist. Antud juhul, kui makse oli juba sooritatud, siis tagastab Owiwi OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed.

5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Owiwi OÜ e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Owiwi OÜ e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame Ostjal siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust Owiwi OÜ klienditeeninduse e-posti teel: webstore@braidshop.eu.

6. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad e-poe tingimused on kehtivad alates 29.07.2021.